torek, 21. januar 2014

Kakšne storitve nam omogoča zdravstvena zavarovalnica

Zavarovalnica izvaja najrazličnejša zavarovanja. Poznamo različne vrste zavarovalnic, tiste, ki pomagajo ohranjati naše zdravje, pa tudi tiste, pri katerih lahko zavarujemo svoje imetje, avto, premoženje. Mi se tokrat osredotočamo za zdravstveno zavarovalnico. V Sloveniji poznamo tri zdravstvene zavarovalnice, ki nudijo dokaj podobne možnosti za zavarovanje, podobne pakete, pa tudi v sami ceni posameznih premij se med seboj prav veliko ne razlikujejo. V Sloveniji ima zdravstvena zavarovalnica poseben družbeni status. Slovenija je, no, vsaj naj bi bila socialna država, kar pa pomeni, da je javen tudi njen zdravstveni sistem, ki je urejen na takšen način, da so tisti, ki plačujejo določeno zavarovanje, upravičeni do brezplačnih zdravstvenih storitev. A obvezno zdravstveno zavarovanje še zdaleč ne krije niti vseh zdravniških in ne zobozdravniških storitev in uslug, saj se v zadnjih letih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja briše vedno več zdravstvenih storitev.
Tu pa nastopi zdravstvena zavarovalnica, ki nudi možnost sklepanja dodatnih in dopolnilnih ter prostovoljnih zavarovanj. S plačilom teh zavarovanj smo namreč upravičeni do kritja doplačil nekaterih pomembnih zdravstvenih storitev. Dopolnilno zavarovanje, ki ga sklenemo pri zdravstveni zavarovalnici, potrebujemo vsi državljani, ki bivamo v Sloveniji. Seveda so tudi tu izjeme, saj tovrstnih storitev ne potrebujejo otroci, šolarji, dijaki in študenti s staatusom, ki še niso dopolnili 26. leta starosti. Vendar pozor, dijak ali študent brez statusa si mora takoj urediti dodatno zavarovanje, saj se mu bo v nasprotnem primeru zgodilo, da bo moral iz svojega žepa kriti vsa doplačila in stroške, ki nastanejo v procesu zdravljenja. Do zavarovalnice lahko pridemo na popolnoma enostaven način, bodisi se oglasimo v najbližji poslovalnici ali pa preprosto pobrskamo po spletu. Izbiramo lahko med tremi zdravstvenimi zavarovalnicami, to so Vzajema, Adriatic Slovenica in zavarovalnica Triglav. Vsaka zavarovalnica, ki jo boste izbrali, ima možnost sklenitve izbrane premije ne le osebno, ampak tudi preko spleta.
Objavite komentar