ponedeljek, 24. februar 2014

Delo v gostinstvu

Delo v gostinstvu je delo, ki ga opravljajo ljudje, ki opravljajo pomožna gostinska dela, kuharji, natakarji, poslovodje, gostinski tehniki, receptorji in hotelske gospodinje. Delo natakarja oziroma natakarice so predvsem pripravljalna dela v natakarski pripravljalnici, to je priprava perila, namiznega inventarja in ureditev servisnih vozičkov, pripravljalna dela v jedilnici oziroma prostorih, namenjenih postrežbi gostov: razporejanje miz in stolov, pogrinjanje in urejanje servirnih miz, pripravljanje pogrinjkov, dekoracije, jedilnih listov, sprejem gosta ob njegovem prihodu: pozdrav, iskanje primerne mize, pomoč pri odlaganju garderobe, ponudba jedilnega lista ali vinske karte, seznanitev z dnevno oziroma aktualno ponudbo lokala, svetovanje pri izbiri jedi in pijač.

Delo v gostinstvu je za natakarja tudi prevzem naročil pri individualnih ali skupinskih gostih, naročil za izredne obroke, evidentiranje naročil, postrežba hrane in pijač, pospravljanje miz, priprava računa, obračun z gostom, zahvala za obisk. Pomočnik natakarja opravlja pomožna dela in naloge, ter pomaga pri pripravljalnih delih in pospravljanju. Delo v gostinstvu pa opravlja tudi gostinski tehnik, ki vodi strežbo in pripravo jedi v kuhinji ter organizira celotno poslovanje gostinskega obrata. Naloga gostinskega tehnika je tudi odgovornost za dobro gospodarjenje, zato načrtuje poslovanje, razporeja delavce in spremlja njihovo delo, načrtuje prodajo, sestavlja jedilnike, pripravlja aranžmaje, oskrbuje kuhinjo s surovinami in inventarjem, uvaja novosti ter sestavlja obračune in poročila o poslovanju gostinskega obrata.

Človek, ki opravlja delo v gostinstvu, mora imeti smisel za delo z ljudmi, gostinski tehnik tudi smisel za organizacijo dela, biti mora komunikativen, iznajdljiv, ustvarjalen in telesno spreten, odlikovati pa ga mora tudi estetski čut. Delo v gostinstvu je primerno tako za moški, kot tudi za ženski spol. Delo v gostinstvu pa opravljajo poleg vseh že omenjenih poklicev, tudi ljudje, ki opravljajo poklic kuharja ali kuharice, ki skrbijo za higieno in čistočo v kuhinji ter skrb za ustrezno hrambo in pripravo živil. Delo v gostinstvu zahteva timsko delo.
Vse ostala dela pa najdete tukaj
Objavite komentar