nedelja, 02. marec 2014

Prevajanje literarnih del

Prevajanje literarnih del je eno izmed najbolj zahtevnih, pa tudi najtežjih oblik prevajanja. Od prevajalca namreč ne zahteva zgolj znanja tujega jezika, od njega se zahteva predvsem posluh za jezik, občutek za dobro razvito estetiko in stil samega besedila. Prav zato velja, da je literarno prevajanje med prevajalci najbolj kreativna, pa tudi najbolj liberalna smer prevajanja. Literarno prevajanje, ki ga nekateri imenujejo tudi književno prevajanje, je področje prevajanja, ki se ukvarja s prevajanjem literarnih del, torej s prevajanjem pesmi, zgodb, novel, iger itd. Pri prevajanju literarnih del je predvsem govora o prenosu nekega književnega besedila v drug jezik in v kulturo.

Še posebej je zahtevno prevajanje besedila, ki je prvotno napisano v dialektu ali v pogovornem jeziku, zato so nemalokrat prevajalci literarnih del tudi sami pisci poezije ali proze. Literarni prevod se lahko precej razlikuje od besedila, napisanega v izhodiščnem jeziku in prav zato je prevajanje literarnih del zahteven postopek. Prevajanje literarnih del je občutljiv postopek, saj mora prevajalec ne le besede, ampak tudi avtorjeve misli dosledno prenesti v novo kulturno in jezikovno okolje, ohraniti mora njegov pripovedni slog in njegov glas, toda kljub vsemu pa mora prevedeno delo ostati za bralce razumljivo. Prevajanje del je eno izmed najbolj poznanih vrst prevajanja, a je kljub temu zanimanje za tovrstno panogo prevajanja presenetljivo majhno.

Kakovostno prevajanje literarnih del mora biti čim boljši približek izvirnemu besedilu, saj je lahko le na takšen način ohranjeno sporočilo samega dela. Še posebej za prevajanje občutljiva poezija, kjer se mora prevajalec dobesedno vživeti v vsa občutja, ki jih je avtor vnesel v delo. Tako je treba pri prevajanju literarnih del poiskati kompromis, kar je osnovna naloga vsakega prevajalca, ki se ukvarja s prevajanjem knjižnih ali literarnih del. Prevajanje literarnih del nikakor ne sme biti prevajanje posameznih besed, ampak celotno čutenje besedila, ki ga prevajalec prevaja.
Vir: http://www.prevodialkemist.si/
Objavite komentar