četrtek, 06. marec 2014

Pred potovanjem ne pozabite na zavarovanje za tujino


Zavarovanje za tujino je zdravstveno zavarovanje, ki ga potrebujete, če se odpravljate v tujino. Takšno zavarovanje krije stroške nujnih standardnih zdravstvenih in drugih storitev v tujini ter asistenco, ki obsega telefonsko pomoč pri organizaciji nudenja pomoči zavarovancu v tujini. Že med samim načrtovanjem počitnic se mora vsakdo zavedati, da nesreča zares nikoli ne počiva in je treba biti pripravljen na vse. Veliko ljudi zmotno misli, da je dovolj, če imajo sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Z obveznim zavarovanjem v Sloveniji, imate med začasnim bivanjem v tujini pravico do nujnih zdravstvenih storitev.

To pravico lahko uveljavite z brezplačnim konvencijskim potrdilom, ki ga dobite na kateri koli območni enoti zavoda za zdravstveno zavarovanje ali ga naročite preko spleta. Tudi, če potujete s pomočjo turistične agencije, to ne pomeni, da ste zavarovani v tujini. Turistične agencije v svoji ponudbi zajemajo nastanitev, medtem ko mora stranka za zavarovanje poskrbeti sama. Zavarovanje za tujino vam tako večina turističnih agencij, ko sklepate pogodbo z njimi tudi predlaga. Zavarovanje za tujino krije nujne stroške, ki nastanejo kot posledica bolezni ali nezgode. Polica velja v vseh državah sveta in se v celoti prilagaja zavarovancu in njegovim potrebam. Ena od prednosti je tudi 24-urna medicinska asistenca, višina premije pa je odvisna od obdobja, za katero se zavarujete, in osnovnega ali individualnega programa zavarovanja.

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco na potovanjih v tujini krije stroške nujnih standardnih zdravstvenih storitev in telefonsko pomoč pri organizaciji nudenja pomoči zavarovancu. Poleg stroškov zdravstvenih storitev, kamor uvrščamo stroške nujnih prevozov, iskanja, reševanja in odvetniških storitev ter medicinsko asistenco, zavarovalnica plača stroške reševanja in iskanja zavarovanca. Je pa treba biti pazljiv, saj tudi zavarovanje za tujino ne krije določenih poškodb, predvsem poškodb, ki nastanejo v primeru smučanja izven urejenih smučišč. Sklenite zavarovanje za tujino in bodite tudi v tujini brez skrbi.
Več informacij tukaj
Objavite komentar