sreda, 09. april 2014

Kampiranje, pristen stik z naravo


Kampiranje pooseblja zelo pristen in naraven stik z naravo, vrnitev v čase, ko je bilo človeško življenje glede bivanjskih prostorov še zelo skromno in preprosto. Besedo kampiranje je slovenska različica besede camping. S tem izrazom poimenujemo rekreativne aktivnosti zunaj urbanih središč in mest. Kampiranje je tako bliže naravi, stik z naravnim okoljem je pristnejši in bolj neposreden. Kampiranje mnogi razumejo kot šotor sredi naravnega okolja, vendar to ni edina možnost. Poleg šotora kampiranje pozna še počitniške prikolice, avtodome ter mobilne hiške. Lahko bi rekli, da gre za modernejši pristop, ki ga je kampiranje v sodobnem času doživelo.

Počitniške prikolice so sicer že stara iznajdba, le da so današnje prilagojene sodobnim trendom. Nekoč je bil to preprost voz, pokrit s ponjavo iz takšnih in drugačnih materialov, danes so počitniške prikolice na kratko hiša na kolesih. Tako mora na eni strani zadostiti zahtevam mobilnosti, kar pomeni, da lahko s spodobno hitrostjo s pomočjo vlečnega vozila premaguje razdalje, ko prispe na končni cilj pa mora nuditi udobje doma. Avtodomi so za kampiranje podobo kot sodobne počitniške prikolice iznajdba sodobnih dni, ki sledijo načelom starih in preprostih predhodnikov. V sodobnih različicah so avtodomi preprosto povedano počitniška prikolica na lasten pogon. Pri avtodomu se uporablja različne kombinacije motorizirane osnove z nadgradnjo v obliki bivalne enote. Pri nas nekoliko novejša oblika kampiranja so mobilne hiške. Kampiranje v mobilni hiši je v osnovi enako kot v avtodomih ali počitniških prikolicah. Pomembna razlika med mobilno hišo in avtodomom oziroma počitniško prikolico je, da so prednosti poudarjene v bivalni enoti, na račun slabše mobilnosti.

Pri mobilnosti je mobilna hiša zelo okorna in počasna, ter ni namenjena premikanju na večjih razdaljah, pri večjih hitrostih kot je to značilno za avtodome in počitniške prikolice. Katero kampiranje je boljše ni mogoče reči, saj je v veliki meri pogojeno z individualnimi navadami in zahtevami.

Več informacij najdete tukaj
Objavite komentar