nedelja, 21. september 2014

Google adwords, oglaševanje na spletu

Google adwords je oglaševanje na spletu . Oglaševanje na spletu, katerega Google adwords omogoča je pomembno orodje spletnega trženja. Spletno trženje je sodobna oblika trženja, ki uporablja informacijsko tehnologijo, kot orodje za izvajanje vseh aktivnosti. Izvajane aktivnosti so podobne klasičnemu trženju, razlika je v uporabi sodobnega medija. Google adwords omogoča zelo praktično in priročno obliko tržena. V Sloveniji je Google adwords priljubljena oblika trženja.

Ker Slovenija v obsegu oglaševanja prek spleta, ima Google adwords na slovenskem tržišču možnosti za povečanje obsega tržnih aktivnosti. Google adwords je v drugih deželah bolj uporabljen, zakaj v Sloveniji ni tako je vprašanje, katero ima več možnih odgovorov. Slovenija je predvsem manjše tržišče, v primerjavi z drugimi tržišči po številu potencialnih kupcev. Google adwords je s tega vidika veliko bolj učinkovit za oglaševalca, če ima možnost dosega večjega števila uporabnikov spleta. V prihodnosti se bodo v Sloveniji zagotovo zgodile spremembe , vsekakor je nesmiselno pričakovati, da bomo dosegali obseg, ki je značilen za večje države. Vsekakor pa je vzpodbudno dejstvu, da veljamo Slovenci za dobre uporabnike spleta v primerjavi z marsikatero načeloma bolj razvito državo.

Razvitost in priljubljenost spleta ima tudi potencial, ki daje upanje na večjo zavzetost svetovnih ponudnikov spletnih storitev na slovenskem trgu. Veliko bo pri razvoju pripomogla samokritika in kritičen odnos do spletnih strani. Mnoge vsebine na slovenskih spletnih straneh niso enako kakovostne, kot sorodne spletne strani v drugih državah. Veliko vlogo pri tem ima zgodovina in navade. Opozarjanje na slabe vsebine spletnih strani je pomanjkljivo, temu primerno je upanje na spremembe bolj ali manj nesmiselno. Spremembe v kakovosti spletnih vsebin lahko pričakujemo le, če jih bomo od ponudnikov zahtevali. Dokler ne bo glasneje izražen interes po spremembah, nanje preprosto ne moramo realno računati. Spremembe se bodo morale odvijati predvsem v hitrosti in kakovosti informacij. Google adwords je oglaševalska storitev podjetja Google, ki jo za njih opravlja tudi podjetje Red orbit