petek, 30. avgust 2013

Komu lahko koristi nezgodno zavarovanje

Previden človek daje varnost na prvo mesto, vendar vseh dogodkov v življenju žal ne moremo nadzorovati sami, prav za takšne primere poskrbi nezgodno zavarovanje. Nesreče se običajno zgodijo nenadno in nenapovedano, ravno takrat, ko si jih najmanj želimo. Različna nezgodno zavarovanje služijo temu, da zavarovano osebo zaščitijo pred finančnimi posledicami, ki jih ima zanj lahko nesreča. Kadar se nekdo poškoduje nastopi obdobje zdravljenja, ki lahko traja dneve, tedne ali celo mesece. Zaposlenim osebam, ki morajo zato na bolniško, se zmanjša dohodek, tistim, ki nimajo redne zaposlitve, pa se lahko dohodek zniža celo na nič. Znesek izplačila, ki ga zagotovi nezgodno zavarovanje, lahko pri tem popolnoma spremeni črni scenarij v manj kritično situacijo.
Višina zavarovalne premije, ki jo zavarovana oseba plačuje za nezgodno zavarovanje, je odvisna od številnih faktorjev. Nezgodno zavarovanje je le splošna oznaka za osebna zavarovanja za primer nezgode, vendar pa se nezgodno zavarovanje lahko veže na konkretne dejavnosti: zavarovanje pri delu, na potovanju, pri športu ali rekreaciji, enkratna zavarovanja za poseben dogodek itn. Na višino premije, ki jo mora zavarovanec plačevati za nezgodno zavarovanje, je odvisno tudi od tega, kako visoka je zavarovalna vsota, ki jo zavarovalnica izplača v primeru nastopa nezgode. K temu je potrebno dodati še čas trajanja nezgodnega zavarovanja in nekatere druge faktorje, ki jih postavijo posamične zavarovalnice. V
endar nezgodno zavarovanje ni le varnostni mehanizem, ki ga uporabimo le za lastno varnost, ampak lahko z njim zaščitimo tudi svojo družino oziroma svoje najbližje, ki so od nas odvisni. V primeru hujše nezgode so zavarovalne vsote lahko precej visoke in s tem zagotovijo socialno varnost tistih, ki so bili od nas odvisni pred nastankom nezgode. Iz tega vidika je odločitev za nezgodno zavarovanje etična odločitev, ki kaže na odgovorno ravnanje in upoštevanje tudi tistega vidika življenja, k ga kot posamezniki nimamo in ne moremo imeti pod nadzorom.
http://www.vzajemna.si/