sobota, 21. junij 2014

Zavarovalnica, spoštuje dobre poslovne običaje

Zavarovalnica se razvija skladno z razvojem človeške družbe in znanosti, temu primerno razvija svoje poslovanje, strokovno opravljanje zavarovalnih poslov in profesionalno ravnanje. Kot pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost zavarovanja oseb in premoženja, mora zavarovalnica spoštovati zakone, ki veljajo na območju določene države, poleg tega pa tudi razne neformalne oblike dobrih poslovnih navad. 

Poslovanje mora potekati v skladu z načeli trga, tržne konkurence ekonomike zavarovanja in poslovne morale. Načela za dobro poslovanje , ki jih zavarovalnica mora upoštevati so : varovanje ugleda, zaupanje in zaščite pravic, koristi stranke ob upoštevanju pravil in načel zavarovalniške stroke, profesionalni odnosi in izogibanje konfliktom interesov, skrb za izobraževanje in razvoj zavarovalniške dejavnosti. Pri odnosu do strank je priporočljivo, da zavarovalnica spoštuje dobre poslovne običaje , se izogiba nedopustnim ravnanjem, skrbi za enakopravnost strank, informira stranke, kvalitetno in hitro rešuje spore, pozorno in hitro obravnava pritožbe in podobno. Dobri poslovni običaji pomeni, da morajo poslovati v slovenskem jeziku, razen v primerih, ko so je potrebno uporabljati tuji jezik. Tuji jezik zavarovalnica uporablja po dogovoru s stranko ali ko je predmet zavarovanja mednarodni element, ter v primerih, ko je potrebno v obstoječi poslovni praksi uporabljati tuj jezik.

Dobri poslovni običaji zahtevajo, da se zavarovalnica oziroma oseba, ki jo zastopa ustrezno identificira ob komunikaciji s stranko. Med nedopustna ravnanja, katerih se mora zavarovalnica izogibati sodijo predvsem : posredovanje netočnih podatkov o vsebini zavarovale pogodbe, zamolčanje bistvenih določb zavarovalnih pogojev, s katerimi bil lahko bila povzročena škoda stranki, nedopustno in zavajajoče oglaševanje, zavlačevanje postopka obravnavanja škode in podobno. Enakopravnost strank zavarovalnica zagotovi z enakim odnosom do vseh strank. Izjema so primeri, ko glede na predmet zavarovanja obstajajo razlogi za odstopanje od načela enakopravnosti strank. Zavarovalnica mora potencialnemu zavarovancu pred sklenitvijo pogodbe posredovati točne informacije, na zahtevo stranke pa dati pojasnila o statusu, finančnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih možnostih glede ponudbe.

Več o zavarovanilcah si preberite tukaj: http://www.vzajemna.si/

sreda, 18. junij 2014

Hrvaška geografsko pestra dežela

Hrvaška je geografsko pestra dežela .

Geografska pestrost države Hrvaška se kaže na mnogi poteh, ki vodijo skozi njeno ozemlje. Na vzhodu in zahodu ima Hrvaška dva zanimiva, lahko bi temu rekli geografska ekstrema. Na zahodu Hrvaška meji na skrajne obronke Alp, na vzhodu jo zaznamuje ravnina in Panonska nižina. Podobno Hrvaška med severom in jugom ponuja razlicne geografske tipe. Obala Jadranskega morja je verjetno njen najbolj znacilen del, ki je znan v širnem svetu, vsega nekaj deset kilometrov stran se ozemlje spremeni v gorsko planoto, proti sticišcu z Srednjo Evropo pa spet poravna.

 Hrvaška je kot turisticna dežela te možnosti dodobra izkoristila, saj je možnosti za oddih veliko, predvsem pa razlicni geografski tipi nudijo izbiro za razlicne okuse. Mnogi prisegajo na topla poletja, sonce in morje, hkrati pa ne gre zanemarjati gostov, ki želijo svežino gorskih planot. Hrvaška bo za oba tipa gostov imela kaj ponuditi. Sicer sta to zgolj dva od geografskih tipov, na voljo pa so še mnogi drugi. Ravnina in grici so ravno tako zanimivi za obiskovalce, mnogi se v te kraje znova in znova vracajo. Poleg same pokrajine se je, skladno z njo in zgodovinskimi danostmi, oblikovala razlicna kultura. Za vse, ki na dopustu ne želijo zgolj poležavati je to dobra novica. Hrvaška je prepredena z mnogimi starodavnimi potmi, na katerih so razne kulture pustile svoje sledove v obcudovanje sodobnim rodovom.

Pri tem lahko turisti izbirajo za ogled znamenitosti svetovnega slovesa ali bolj preproste, predvsem pa po svojem okusu in kriterijih dolocene kulturne znamenitosti. Tako bodo svoj del dobili tisti, ki cenijo cerkve, obzidja, gradove, katedrale in druge kulturne znamenitosti markantnega videza in slovesa. Na drugi strani ne bodo ostali praznih rok vsi, ki prisegajo na kulturne znamenitosti po lastnem okusu.
Tako mnogi na obmocju države Hrvaška v objektiv ujamejo preprost objekt, napravo ali pripomocek, ki nudi bistveno vec izraznih možnosti, predvsem pa je bolj originalen.

http://www.campingrovinjvrsar.com/sl/Destinacija/Hrvaska

četrtek, 5. junij 2014

Hotel Hrvaška dobra izkušnja

Hotel Hrvaška je zanimiva in premisleka vredna odločitev, za tiste, kateri želijo obiskati turistično znano evropsko deželo. Pri tem se bodo lahko odločali ali bo pogled iz sobe zrl v modrino Jadrana, kot tudi veliko drugih pokrajinskih tipov in značilnosti. Aktivni turizem , ki danes prevzema pobudo od včasih veliko bolj ležernega poležavanja, nudi v ponudbi hotel Hrvaška veliko možnosti.

Pri tem gre za kombinacijo vseh klasičnih turističnih storitev kot so prenočišče, prehrana in bivanje, z raznimi aktivnostmi. Slednje se nahajajo ali v okviru samega hotelskega objekta ali v njegovi okolici. Hotel Hrvaška je pri tem že z samo umestitvijo v prostor dodobra izkoristil vse ponujene potenciale. Pri tem ni bilo dovolj postaviti objekt ob morju, ampak je bilo potrebno pomisliti na poti, ki vodijo do njega, kot tudi okolico, katera mora za turiste biti zanimiva in privlačna. Nihče si ne bi želel bivati v betonski puščavi, veliko raje se odločamo za naravno okolje. V ponudbi Hotel Hrvaška najde veliko zanimivega tudi za vse, ki si želijo zgolj kratkega počitka po dolgi in naporni poti. Hotel Hrvaška pomeni verigo slikovitih točk na prometnicah, ki so zelo starodavnega izvora, ter pomenijo tradicijo potovanja. V tem pogledu ponudba hotel Hrvaška stavi na tradicijo starih prometnic, ki so dokaz dobre izbire, tako poti, kot krajev od njej, kjer si od poti odpočijemo in naberemo novih moči.
Nihče si namreč noče potovati izmučen in izčrpan od utrujajočih kilometrov. Da bodo slednji potekali v zadovoljstvo potnika, hotel Hrvaška poskrbi z kakovostno ponudbo storitev. Kakovostna ponudba storitev hotel Hrvaška pomeni ne zgolj termin bivanja, ampak zre tudi v prihodnost, saj se bo dobra izkušnja vtisnila v spomin, ter ob ponovno izraženi želji bivanja ponovno uvrstila visoko na sezam ciljev potovanj. Hotel Hrvaška je vsekakor dobra odločitev, ki ima vse možnosti, da preraste v dobro izkušnjo, katera si bo želela ponovitve.

Eden izmed največjih ponudnikov hotelov na Hrvaškem je podjetje Maistra s svojimi blagovnimi znamkami, ki jih najdete tukaj