sobota, 21. junij 2014

Zavarovalnica, spoštuje dobre poslovne običaje

Zavarovalnica se razvija skladno z razvojem človeške družbe in znanosti, temu primerno razvija svoje poslovanje, strokovno opravljanje zavarovalnih poslov in profesionalno ravnanje. Kot pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost zavarovanja oseb in premoženja, mora zavarovalnica spoštovati zakone, ki veljajo na območju določene države, poleg tega pa tudi razne neformalne oblike dobrih poslovnih navad. 

Poslovanje mora potekati v skladu z načeli trga, tržne konkurence ekonomike zavarovanja in poslovne morale. Načela za dobro poslovanje , ki jih zavarovalnica mora upoštevati so : varovanje ugleda, zaupanje in zaščite pravic, koristi stranke ob upoštevanju pravil in načel zavarovalniške stroke, profesionalni odnosi in izogibanje konfliktom interesov, skrb za izobraževanje in razvoj zavarovalniške dejavnosti. Pri odnosu do strank je priporočljivo, da zavarovalnica spoštuje dobre poslovne običaje , se izogiba nedopustnim ravnanjem, skrbi za enakopravnost strank, informira stranke, kvalitetno in hitro rešuje spore, pozorno in hitro obravnava pritožbe in podobno. Dobri poslovni običaji pomeni, da morajo poslovati v slovenskem jeziku, razen v primerih, ko so je potrebno uporabljati tuji jezik. Tuji jezik zavarovalnica uporablja po dogovoru s stranko ali ko je predmet zavarovanja mednarodni element, ter v primerih, ko je potrebno v obstoječi poslovni praksi uporabljati tuj jezik.

Dobri poslovni običaji zahtevajo, da se zavarovalnica oziroma oseba, ki jo zastopa ustrezno identificira ob komunikaciji s stranko. Med nedopustna ravnanja, katerih se mora zavarovalnica izogibati sodijo predvsem : posredovanje netočnih podatkov o vsebini zavarovale pogodbe, zamolčanje bistvenih določb zavarovalnih pogojev, s katerimi bil lahko bila povzročena škoda stranki, nedopustno in zavajajoče oglaševanje, zavlačevanje postopka obravnavanja škode in podobno. Enakopravnost strank zavarovalnica zagotovi z enakim odnosom do vseh strank. Izjema so primeri, ko glede na predmet zavarovanja obstajajo razlogi za odstopanje od načela enakopravnosti strank. Zavarovalnica mora potencialnemu zavarovancu pred sklenitvijo pogodbe posredovati točne informacije, na zahtevo stranke pa dati pojasnila o statusu, finančnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih možnostih glede ponudbe.

Več o zavarovanilcah si preberite tukaj: http://www.vzajemna.si/

Ni komentarjev: