torek, 22. oktober 2013

Izračun zavarovanja upošteva številne parametre


Informativni izračun zavarovanja je praktično orodje, s katerim si lahko zavarovanci zelo natančno izračunajo, koliko bodo znašale premije njihovih zavarovanj.
Zavarovalne premije so v osnovi cena, ki jo morajo zavarovanci plačati, če želijo, da se zavarujejo pred nastankom nekega škodnega dogodka. Dogodek, ki ga je mogoče zavarovati, se lahko nanaša na nezgodo, bolezen, poškodovanje premoženja kot je avtomobil, poškodovanje nepremičnin, zavarujemo se lahko pred vlomi in še bi lahko naštevali. Tako je torej jasno, da se izračun zavarovanja vedno nanaša na neko določeno zavarovanje ali paket zavarovanj, ki jih želi skleniti neka oseba. Premija, ki jo je mogoče predvideti, če se izvede izračun zavarovanja, vključuje različne parametre, ki vplivajo na višino premije. Vzemimo za primer nezgodno zavarovanje. Najbolj pomemben parameter, ki vpliva na višino premije in ga bo upošteval izračun zavarovanja, je dejavnost, za katero želi bodoči zavarovanec skleniti nezgodno zavarovanje. Tako se lahko zavaruje za primer nezgode pri izvajanju svojega poklica, pri izvajanju rekreativnih aktivnosti, med potovanjem, pri obisku določene prireditve itn.
V izračun zavarovanja je potrebno vnesti eno ali več dejavnosti. Nato pa izračun zavarovanja poskuša bolj natančno definirati samo nevarnost, ki je povezana z izbrano dejavnostjo. Ali gre za padec, nevarnost napada ali pa katerekoli druge nesreče. Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na izračun zavarovanja, je višina zavarovalne vsote. To je znesek, do katerega je zavarovanec upravičen, če škodni dogodek, oziroma nevarnost za katero je zavarovan, nastopi. Višja kot je zavarovalna vsota, višja bo seveda premija, ki jo določi izračun zavarovanja. Za konec je dobro opozoriti še na to, da izračun zavarovanja običajno izračuna višje premije, daljše kot je trajanje zavarovanja. Nekatere oblike nezgodnih zavarovanj je mogoče skleniti tudi le za en dan. Tipičen primer je zavarovanje za nekoga, ki se ob udeležil nekega dogodka, na katerem ocenjuje, da je povečana nevarnost nastopa nezgod, s čimer bo pokril to tveganje.
http://www.vzajemna.si/